Referenser

Vår referenslista innehåller färdiga och pågående projekt.

Bostadsproduktion

Trädgårdsvägens Boende/Fastighets Ab Korsholms Bostäder
Boende i Korsholm
Villa Rosen / DUV Vasanejden r.f.
Boende i Vasa
Asunto Oy Mustasaaren Jaarlenhovi
Korsholm, höghus, 23 bostäder
BAB Ahlbacken, radhus, nybyggnation
BAB Kyrkskogen, Vörå, nybyggnation
BAB Hantverkaregatan 6, Brändö, Vasa, sanering
As. Oy Vaasan Kapteeninkadun Rubiini Bs. Ab Brändö, Vasa, nybyggnation

Affärsfastigheter och offentliga utrymmen

Sk Tuote Oy, Fågelberget, Korsholm, flera utbyggnader av industrifastigheten
Vacon Abp/Danfoss, Vasa, flera utbyggnader och underhållsarbeten
Vasa affärscentrum/K-Rauta, nybyggnation i Vasa
Brändö Företagscentrum F12, sanering
Vasa ämbetshus, Senatsfastigheter, sanering
Campus Norrvalla, sanering, Vörå kommun
Toby skola och daghem, utbyggnad, Korsholms kommun
Norra Korsholms skola, utbyggnad, Korsholms kommun
Tottebo daghem, nybyggnation, Vörå kommun
Petalax brandstation, nybyggnation, Malax kommun
Gripen Wheels industrihall, Fågelberget, nybyggnation