Uppvärmning

Valet av uppvärmningssystem är ett av de mest långtidsverkande besluten för hemmets användningskomfort och utgifter. Det är både svårt och dyrt att senare ändra det system som en gång har valts. I planeringsskedet bestäms ungefär 80 procent av husets framtida bruks- och energikostnader. Vid beslut om uppvärmningslösningar bör man också beakta byggplatsen, myndighetsbestämmelser och de möjligheter som fastigheten erbjuder.

Vid valet av uppvärmningssystem är det viktigast att fundera på hur din familjs vardag ser ut och vilka saker ni värdesätter. Om du lever ett fartfyllt liv och tillbringar fritiden utanför hemmet, lönar det sig att välja ett system som kräver så lite tid som möjligt för justering och användning. Om du däremot är intresserad av teknik och vill nyttja olika möjligheter att göra inbesparingar, lönar det sig att undersöka olika kombinationsmöjligheter.

Uppvärmningssystemen byggs idag för att bestå av flera uppvärmningsaggregat. Genom att optimera användningen av dem under året kan man nyttja till exempel förnybar energi och spara in på mängden köpt energi. Hos oss får du alla uppvärmningsformer som finns på marknaden – från oljeuppvärmning till jord- och bergvärme, veduppvärmning, solenergi, fjärrvärme och hybriduppvärmning. Du kan även komplettera dessa system med luftvärmepumplösningar.


När du kommer till oss hjälper vi dig att välja den lösning som passar din livsstil, dina värderingar och din budget.

Kom till vår butik, se närmare på produkterna och fråga oss allt om:

Traditionella värmekällor:

 • Frånluftsvärmepumpar
 • Luft-vattenvärmepumpar
 • Oljeuppvärmning
 • Fjärrvärme

Förnybar energi och modern teknik som värmekällor:

 • Veduppvärmning
 • Solvärme
 • Jord- och bergvärme
 • Luftvärmepumpar

Värmedistributionen i huset:

 • Varmvattenberedare
 • Golvvärme
 • Radiatorvärme
 • Värmereglering
 • Cirkulations- och bruksvattenpumpar