Lösningar för stugan

Dricksvatten från sjön

Sjövattenfiltret Tio-UV Eco desinficerar och gör sjövatten drickbart med hjälp av uv-strålning. Metoden kan användas för behandling av hushållsvatten i småhus, på lantgårdar och på fritidsstugan.

Uv-strålningen förstör effektivt och miljövänligt legionella, mikrober, bakterier, virus och protozoer. Aggregatet har effektiva vattenfilter. Den mekaniska filtreringen avlägsnar suspenderade ämnen och med hjälp av aktivt kol avlägsnas odörer och smaker.

För att uv-desinficeringen ska fungera rekommenderas att vattnet inte är mycket färgat, eftersom ljusgenomsläppligheten bör vara över 90 %. Aggregatet rekommenderas inte för ytvattenobjekt med rikliga mängder blåalg.


Låt göra en vattenanalys och försäkra dig om brunnsvattnets renhet

Om du vill försäkra dig om att det är motiverat att skaffa ett aggregat som förbättrar vattenkvaliteten, kan du använda dig av Watman vattenanalys. Watman vattenanalysförpackning fås i vår butik. Provflaskan skickas till Watmans laboratorium för undersökning. Du får svar på hurdan kvalitet dricksvattnet har och ett förslag på vilken filterlösning som lämpar sig för vattnet.

Se presentationsfilmen på finska:
https://www.youtube.com/watch?v=_teuvWwtC3o

Användarvänlig och luktfri torrtoalett

Den moderna torrtoaletten lämpar sig som både inne- och utetoalett på stugan eller i den fasta bostaden. I vårt sortiment hittar du toaletter för olika typer av hus.
Torrtoaletten är ett miljövänligt val, eftersom den inte slösar med rent vatten och inte heller producerar avloppsvatten som ska renas. Med en bra torrtoalett kan även en gammal wc göras mer komfortabel.

Vissa torrtoaletter har inbyggd fläkt, som tyst och effektivt avlägsnar både lukt och fukt från toaletten och badrummet. Ventilationsröret kan dras rakt igenom ytterväggen. Många torrtoaletter är också utformade så att de till utseendet motsvarar en vattentoalett.

Till exempel Villa 9000 fungerar i såväl kalla som varma utrymmen. Toaletten levereras komplett enligt enklaste installationssätt: Ø 75 ventilationsrör genom vägg och 2 meter Ø 32 mm urinavlopp. Om man vill separera urinen och använda den som naturenligt gödsel kan produkten kombineras med Separett Ejektorbehållare.

Separett Cindi är ett exempel på en förbränningstoalett. Den producerar ekologiskt gödsel och fungerar i både kalla och varma utrymmen. Även denna modell har fläkt, som tyst och effektivt avlägsnar både lukt och fukt från toaletten och badrummet. Askan kan användas till exempel i trädgården som ekologisk gödsel.

Kom till vår butik, se närmare på produkterna och fråga oss allt om:

  • Torrtoalett Villa 9000
  • Förbränningstoalett Cindi
  • Separett

Gråvattentank för tvätt- och hushållsvatten i stugan

Avloppsvattnet måste renas även i fritidsbostäder. Avloppssystemets dimensionering beror på vattnets mängd och kvalitet. Den enklaste metoden är att vattnet från bastun sugs via bastubrunnen ner i marken.

För hantering av disk- och köksvatten behövs rening i markbädd. System för fritidshus fungerar så att avloppsvatten som har förbehandlats antingen i bastubrunn eller septiktank leds ner i marken.

Mikroorganismerna i marken renar avloppsvattnet och det renade vattnet sugs in i marken. System för fritidshus lämpar sig för sådan jordmån där vattnet sugs in bra och grundvattennivån inte är hög.

Kom till vår butik, se närmare på produkterna och fråga oss allt om:

  • För bärvatten till bastun Labko Bastubrunn 300
  • För kökets hushållsavlopp Labko MökkiSAKO-1,Labko MökkiSAKO-2, BioRAMI 300, BioRAMI 500, BioRAMI 600, BioRAMI 1000 och Pipelife Pisara gråvattenfiltrerare.

Solfläkt – använd solens värme för att värma upp och avlägsna fukt i fritidsbostaden

Vill du avlägsna fukt från en byggnad eller något utrymme, förbättra ventilationen eller värma upp luften utan elström eller annan energi? Solfläkten fungerar utan elanslutning. En solfångare som installeras på husets utsida fångar upp solens strålning. Strålningsenergin startar automatiskt solfångarens tillhörande fläkt och den blåser in torr, fräsch och varm luft i byggnaden. Ett enkelt och billigt sätt att torka och värma upp fritidsbostaden!