Förnybar energi

Solvärme – förnybar energi för uppvärmning av bruksvattnet

Det är lätt och förmånligt att värma bruksvattnet med solvärme. Även i det vintriga Finland kan cirka 40–60 % av det varma bruksvattnet produceras med solenergi. Solvärmen kan också kombineras med alla huvudsakliga uppvärmningsformer. När solvärmen kopplas till ett vattenburet uppvärmningssystem, kan hela 25-30 % av den energi som behövs för uppvärmningen täckas med solenergi.


Solvärmen grundar sig på strålningen – inte på ljusmängden. I Finland räcker strålningen till för produktion av solvärme från februari till november. Att nyttja solenergi är ett enkelt sätt att övergå till användning av två uppvärmningssystem och minska energiräkningen. Samtidigt bidrar du till att minska användningen av andra energiformer, vilket är av global ekologisk betydelse.


Solens strålning omvandlas till värme i solfångarna, i vilka en frostfri vätska cirkulerar med hjälp av en pump. Värmen i vätskan överförs med värmeväxlare eller slinga till en värmeackumulator. Systemet består av solfångare, ackumulator, pump- och styrenhet samt rörsystem.


El till hemmet med solpaneler tillverkade av kiselkristall


Paneler avsedda för produktion av solel för småhus tillverkas av kiselkristallskivor, som är täckta med specialglas. Kiselkristallerna omvandlar solens strålning till elektrisk ström 230V.


Systemet består av solpaneler, inverter, väggfästen och installationstillbehör.


Vår personal hjälper dig att bestämma panelernas installationsriktning och kan redogöra för den genomsnittliga mängd elenergi som produceras i Österbotten. Vid valet av paneler bör även takmaterialet beaktas.

 

El från solpaneler även till fritidsbostaden


Solpanelen är en förmånlig lösning för bostäder avsedda för sommarbruk. Solpanelen omvandlar solens strålning direkt till el 230V. Elen kan användas för belysning, eldrivna apparater eller uppvärmning av vatten.

Du kan också använda solfläkt för att värma upp och avlägsna fukt i fritidsbostaden. Läs mer genom att klicka på denna länk!

Kom till vår butik, se närmare på produkterna och fråga oss allt om:

  • Solvärme
  • Solelpaket för fritidsbostaden och småhus