Kontaktuppgifter

Vasa VVSE-Center Ab

Hanakat

Glimmervägen 1
65300 Stenhaga VASA

Tfn 044 356 3704
E-post: lvis-center@hanakat.fi

Öppethållningstider: Må - Fr kl. 8.00-16.00  

Välkommen!

JAN WARGÉN

janwargen
 Verkställande direktör

 044 383 2573
 jan.wargen@hanakat.fi

ÅSA WARGÉN

asa

Ekonomi och administration


 044 383 2574
 asa.wargen@hanakat.fi

TOM MANNIL

Untitled3

Försäljning
Entreprenad för företag och organisationer

 050 337 7308
tom.mannil@hanakat.fi

PATRIK NYLUND

patriknylund

Försäljning

 044 356 3704
 patrik.nylund@hanakat.fi