FVA- och ventilationsarbetsledning

Vid nybyggnation och sanering ska enligt lagen en ansvarig FVA-arbetsledare och ventilationsarbetsledare ansvara för installationen av vatten- och avloppssystem med tillhörande anordningar samt ventilationsaggregat. Behöriga FVA- och ventilationsarbetsledare har rätt att verka som planerare av fastigheters vatten-, avlopps- och ventilationsaggregat och som ansvariga arbetsledare för arbetsplatser.

Den nya bygglagen trädde i kraft 1.6.2015. Enligt den avlägsnas de gamla klasserna B, A och AA. De nya klasserna är ringa, sedvanlig, krävande och exceptionellt krävande. Vårt företag har behörighet för krävande uppgifter inom FVA-arbetsledning.

FVA-arbetsledaren övervakar att VVS-arbetena görs enligt föreskrifterna. FVA-arbetsledaren ansvarar även för de arbeten som han eller hon har godkänt. Vårt företag har ansvarsförsäkring, som alla företag med ansvar för installationer och entreprenader måste ha.

Vi är också medlem i tjänsten tilaajavastuu.fi. Genom tjänsten kan du försäkra dig om att vi verkar i enlighet med lagen: vi betalar vår skatt, sköter arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagarna och har skaffat personliga skattenummer och VALTTI-kort åt våra arbetstagare. Du sparar mycket tid när du inte själv behöver kontrollera och skaffa fram alla uppgifter separat från olika myndigheter.